Given name: Karl Family name: Brandt

 • YES
 • Male
 • Karl
 • Brandt
 • Od października 1939 r. do kwietnia 1943 r. kierownik referatu żydowskiego w warszawskiej komendzie SS.

 • Germans
 • NN [Józef Rode]

  bez tytułu

  Organizacja Żydowskiej Służby Porządkowej (ŻSP) w getcie warszawskim. Sylwetka ko-mendanta ŻSP, Józefa Szeryńskiego. Udział ŻSP w łapankach do obozów pracy. Współpraca funkcjonariuszy ŻSP ze szmuglerami. Funkcjonowanie więzienia w getcie. Wielka akcja wy-siedleńcza w 1942 roku. Działalność Sonderkommando SS urzędującego w budynku komen-dy ŻSP. sylwetki esesmanów. Udział ŻSP w wysiedleniach. Selekcja funkcjonariuszy (część wywieziono do Treblinki, część na Majdanek). ŻSP w szczątkowym getcie. Akcja wysiedleńcza w styczniu 1943 roku. Rozważania o psychologii Niemców i Żydów.

  Anonimowy tekst został przekazany do Żydowskiej Komisji Historycznej przez Zalcberga, który odmówił podania nazwiska autora. O autorze wiemy, że pochodził z Włocławka, że był adwokatem, że pełnił kierownicze funkcje w ŻSP i że w lutym 1942 r. opuścił getto. Pamięt-nik pisał od kwietnia do lipca 1944 roku. Być może był nim Stanisław Gombiński (Jan Ma-wułt).

  Maszynopis, s. 1-153, format: 290 x 210 mm, jęz. polski

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl

 • 120-123