Given name: Nieznane Family name: Born

  • NO
  • Male
  • Born
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Walczył w powstaniu w getcie, wyszedł kanałami 10 maja 1943 r.

  • Ghetto Uprising
  • Relacja Borna w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 276- 280