Given name: nn Family name: Bedykier

 • NO
 • Male
 • nn
 • Bedykier
 • From Warsaw
 • nn
 • Jewish
 • Jeden ze znajomych z rodzinnego miasta Józefa Kolasińskiego, któremu Kolasiński pmagał przemycając żywność do getta.

 • in the Ghetto
 • Poles operations, economic, help
 • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, financial assistance, individual help , material help