Given name: NN Family name: Beck

  • NO
  • Male
  • NN
  • Beck
  • From Warsaw
  • German
  • Podczas likwidacji fabryki ojca Dorothy Adams (Danusi Czarny) podszedł do Wiliama Czarnego i kazał im zostać w miejscu, nie ruszać się, nie wsiadać do ciężarówek z innymi pracownikami. W ten sposób ich uratował. Dorothy Adams nigdy nie dowiedziała się, dlaczego to zrobił.