Given name: Nieznane Family name: Austerlitz

 • NO
 • Male
 • Austerlitz
 • 2 lata
 • 1940?
 • No
 • From Warsaw
 • Jewish
 • 2-letni synek Zlaty Austerlitz z d. Lichtenstein. Niemcy, jeszcze przed utworzeniem getta, przyszli do mieszkania szukając jego ojca. Nie zastali go, wzięli tego małego chłopca i wyrzucili przez okno, a jego matkę i babkę zabrali na Pawiak.

 • before Ghetto
 • Germans operations
 • children