Given name: Fryderyka Family name: Arnold

 • NO
 • Female
 • Fryderyka
 • Arnold
 • Beigel
 • 1910-00-00
 • 1942
 • Lwów
 • prawdopodobnie Pawiak
 • No
 • Not in Warsaw
 • Lwów – ul. Szkarpowa 3, ul. Kościelna 8, ul. Tkacka 18
 • Warszawa – ul. Wspólna 18, ul. Śliska
 • Jewish
 • on surface
 • money
 • other danger, homicide
 • Matka Henryka Arnolda. Pochodzi z rodziny restauratorów; ma dwóch braci: Jakuba i Jana. Wychodzi za mąż za Leona Arnolda. Prowadzą sklep z częściami samochodowymi, są zamożni. W czasie okupacji radzieckiej Leon zostaje uprzedzony o konfiskacie sklepu; udaje mu się ocalić część dobytku. Po wkroczeniu Niemców Leon pracuje w niemieckich garażach wojskowych, co chroni przed zesłaniem do obozu nie tylko jego, ale i Fryderykę. W 1941 przenoszą się na teren getta. 8 września wyjeżdżają do Warszawy; załatwiają aryjskie dokumenty. W październiku Fryderyka zostaje zatrzymana przez Niemców z grupą innych Żydów, w mieszkaniu, gdzie miała załatwić transakcję sprzedaży futra. Zostaje rozstrzelana niedługo później.

 • deportation
 • Poles operations, housing, help, death , private/everyday life
 • atmosphere , children, commerce, other help, contacts with other Jews , one-off help, outside of Warsaw, with Aryan documents , acquaintances
 • Cz. 3 filmu