Given name: Alter Gedalia Family name: Sztelman

  • NO
  • Male
  • Alter Gedalia
  • Sztelman
  • From Warsaw
  • Jewish
  • W styczniu 1940 roku ukradł węgiel przy rozładunku w punkcie dystrybucyjnym NSV na ul. Moniuszki. Osadzony w więzieniu na Daniłowiczowskiej 7, skazany na 2 miesiące więzienia.

  • before Ghetto
  • economic