Given name: Sprzedawca ze sklepu ze słodyczami Family name:

  • NO
  • Male
  • Sprzedawca ze sklepu ze słodyczami
  • From Warsaw
  • Polish
  • other
  • other danger
  • Sprzedawca ze sklepu ze słodyczami, który przyjął i schował na zapleczu Dorothy Adams (Danusię Czarny) i jej kuzynkę. Oddał dziweczynki Annie Czarny, matce Danusi.

  • Poles operations, help
  • children, other help, individual help , one-off help