Given name: Lulek [członek PPR w getcie] Family name: nieznane

 • YES
 • Male
 • Lulek [członek PPR w getcie]
 • nieznane
 • No data
 • Warszawa getto ul. nieznana
 • Jewish
 • Członek PPR i grup bojowych w getcie, był komendantem jednej z grup. Posiadał pistolet własnej roboty

 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943, deportation
 • activists, underground movement
 • Str. 2 – 3