Given name: Stanisława Family name: NN

 • YES
 • Female
 • Stanisława
 • NN
 • No data
 • From Warsaw
 • Polish
 • in an apartment
 • valuables, money
 • Prawdopodobnie Stanisława Balc..., siostra Jana. Obydwoje przez pewien czas ukrywali w swoich domach Alexa Wargona, za "honorarium". Zmarła żona Jana Balc... była Żydówką. Rodzeństwo prawdopodbnie było częścią siatki wyłudzicieli, hien żerujących na ukrywających się Żydach.

 • . str 46