Given name: NN Family name: lekarz więzienny

  • NO
  • Male
  • NN
  • lekarz więzienny
  • From Warsaw
  • Lekarz w więzieniu na Daniłowiczowskiej. Przekupiony przez Krystynę Drozdowicz (Gorodecką) przenosi Chanę Gorodecką do szpitala więziennego, gdzie nabiera sił i reperuje trochę zdrowie.

  • Poles operations, help
  • other help, individual help
  • 23