Given name: Renata Family name: Litmanowicz

 • YES
 • Female
 • Renata
 • Litmanowicz
 • Litmanowicz
 • 1943
 • Majdanek
 • No
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • getto ul. nieznana
 • Jewish
 • in an apartment
 • Córka Mani z domu Trisk i Abrama Litmanowicza. Miała troje rodzeństwa: Zosię, Judytę i Mańka. Poszła z rodzicami do getta. Trafiła z matką, Judytą i Mankiem na Majdanek w 1943 r. gdzie zginęli.

 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943, in the ghetto, deportation
 • German operations
 • children, deportation