Given name: Nieznane Family name: Lewandowski

 • NO
 • Male
 • Lewandowski
 • NN
 • No data
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • ul. Bazarowa 7, Otwock
 • Polish
 • on surface
 • other danger
 • Granatowy policjant, Gelblumowie znają go z czasów przedwojennych, jest „dość uczciwym człowiekiem”. Towarzyszy Niemcom, którzy sprawdzają piwnice i skrytki w czasie likwidacji otwockiego getta. Schodzą także do dawnej lodowni, w której za wybudowaną cienką ścianką ukrywa się rodzina Gelblumów i kilkunastu sąsiadów, w tym małe dzieci. Ślady po zamurowaniu są świeże. Grossinger odciąga na bok Lewandowskiego i prosi go, żeby wyprowadził Niemców: „Bój się Boga, Gelblumowie tutaj siedzą, zabierz tych Niemców stąd”. Lewandowski idzie do Niemców, mówiąc „Gówno, tutaj nikogo nie ma”, Niemcy wychodzą.

 • in the Ghetto, deportation
 • Germans operations, Poles operations, Ghetto liquidation, help, private/everyday life
 • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, commerce, other help, contacts with other Jews , individual help , one-off help, help from Jews, material help , outside of Warsaw, acquaintances
 • Str. 1 – 3