Given name: Nieznane Family name: Leszczyński

 • NO
 • Male
 • Leszczyński
 • No data
 • From Warsaw
 • Grochów, Śródmieście
 • Jewish
 • on surface
 • W styczniu 1943 granatowy policjant, Eliasz Pietruszka, wyprowadza go z getta przez mur. Załatwia mu aryjskie dokumenty. Leszczyński twierdzi, że jest kapitanem; oświadcza, że opuszcza Warszawę.

 • in the Ghetto
 • administrative, Poles operations, help, private/everyday life
 • without 'aryan' papers (documents), hosts, other help, individual help , one-off help, housing assistence , material help
 • Str. 1