Given name: Henia Family name: Jeleń

 • YES
 • Female
 • Henia
 • Jeleń
 • Wierzycielka ostrzeżenia dla sumy zł. 894 z pod Nr 9 działu 4 nieruchomości „Os. Zagadka”.

 • after the war
 • Postępowanie spadkowe. Identyczne ogłosznie umieszczono w Monitorze Polskim z dnia 10-08-1946, nr 74.

 • Oficjalny dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.
  Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 133.

 • 1