Given name: Wincenty Family name: Flora (lub Flera)

 • NO
 • Male
 • Wincenty
 • Flora (lub Flera)
 • From Warsaw
 • Nieznany
 • Polish
 • other danger
 • Działacz PPR, współpracuje w czasie okupacji z Janem Brzezińskim przy szmuglowaniu broni i żywności do getta.

 • deportation
 • Poles operations, underground activity, help, private/everyday life
 • other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , material help , acquaintances