Given name: Janina Family name: de Valenciennes

 • NO
 • Female
 • Janina
 • de Valenciennes
 • No data
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • Okęcie
 • Polish
 • on surface
 • other danger
 • Siostrzenica Emilii Lesiewskiej, u której Bałabanowie zatrzymują się po ucieczce z Przemyśla. Emilia nie wie, że Bałabanowie są Żydami, po szantażu, kiedy jej dom nachodzi granatowa policja, postanawia przenieść ich do Janiny de Valenciennes. W domu Janiny na Okęciu część pomieszczeń wynajmuje robotnicza rodzina Łysiów. Jadwiga udaje przed nimi kuzynkę Janiny. Janina pracowała wcześniej przez 20 lat w ambasadzie francuskiej. Żyje w skromnych materialnie warunkach. Stwarza jednak serdeczną, rodzinną atmosferę. Jadwiga Bałaban zajmuje się gospodarstwem, żywią się zbiorami z ogródka, kupują tylko chleb, ziemniaki i słoninę. Po wojnie, do 1950 roku, Janina ponownie pracuje w ambasadzie francuskiej.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising
 • Poles operations, housing, help, private/everyday life
 • atmosphere , hosts, other help, long-lasting help, individual help , housing assistence , material help , acquaintances
 • str. 5