Given name: Władysław Family name: Czupryniak

 • NO
 • Male
 • Władysław
 • Czupryniak
 • 1895-00-00
 • Yes
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • Ursus ul. Mickiewicza 13
 • Polish
 • other, in an apartment
 • Mąż Ireny, ojciec Janusza Włodzimierza. Przed wojną pracował jako magazynier w Biurze Techniczno-Handlowym W. Siwecki, w Al. Ujazdowskich 18, a w czasie wojny na Żurawiej 6. Pod koniec 1942 r., znajomy, F. Żugajewicz, poprosił jego syna Janusza o ukrycie dwojga Żydów wyprowadzonych z getta. Razem z synem przygotowali kryjówkę przy murze graniczącym z sąsiednim domem, w betonowym krytym dole. Rozenbergowie mieszkali w domu, a w kryjówce chowali się tylko w chwilach zagrożenia. Przeżyli wszyscy. Władysław zmarł w 1952 r.

 • Warsaw Uprising, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, contacts with other Jews , The Righteous Medal , long-lasting help, housing assistence