Given name: Alicja Family name: Briszowa

 • YES
 • Female
 • Alicja
 • Briszowa
 • NN
 • NN
 • Po aryjskiej stronie
 • No
 • Not in Warsaw
 • Śródmieście
 • Płock
 • Warszawa - getto
 • Jewish
 • higher
 • in an apartment
 • other danger, homicide
 • Adwokat, żona znanego płockiego lekarza. Ma kilkunastoletnią córkę, Janinę, z którą jest w getcie warszawskim. Irena Palenker opisuje ją jako platynową blondynkę o donośnym głosie; wśród znajomych przezywana "baba-szatan". Pod koniec Wielkiej Akcji, we wrześniu 1942, spotykają się z Ireną Palenker na Umschlagplatzu. Dzięki łapówce Irena i Alicja Briszowa z córką przekradają się do szpitala, po kilku dniach zostają odesłane na Umschlagplatz. Dostrzega je siostra Gołąb, która proponuje ratunek dla jednej kobiety. Wybierają Janinę, jako najmłodszą. Janina nie chce jednak zostawiać matki. Pielęgniarka wyprowadza zamiast niej Irenę. Irena opowiada jej po wyjściu do getta historię Janiny; siostra Gołąb obiecuje wrócić i pomóc zarówno Janinie jak i Alicji. Wyprowadza je następnego dnia z Umschlagplatz. Do stycznia 1942 Janina i Alicja Briszowa mieszkają razem z Ireną Palenker na Muranowskiej 40, z pracownikami Judenratu. Alicja ginie później, po wyjściu na aryjską stronę. Jej córka Janina przetrwała wojnę.

 • in the ghetto, deportation
 • German operations, social/communal, private life / daily life
 • atmosphere, author, activists, activity, children, Intelligentsia, hideout, medicine, youth, negative, care / social welfare, aid, rescue attempts, death, awareness of Holocaust, terror, around the author, deportation, everyday life, private life, Jews
 • Str. 27 – 28