Given name: Wanda Family name: Borkowska

 • NO
 • Female
 • Wanda
 • Borkowska
 • From Warsaw
 • no information, WSM ("Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa"- Warsaw Housing Cooperative), Żoliborz
 • Polish
 • on surface
 • Żona Leonarda Borkowskiego. Działaczka PPS i RPŻ Żegota; w czasie okupacji pomaga ukrywającym się Żydom. Pracuje jako urzędniczka w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkanowej. Wyszukuje bezpieczne kryjówki dla Żydów na Żoliborzu.

 • Poles operations, underground activity, housing, help, private/everyday life
 • other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , quarter/district, material help , work, acquaintances
 • Str. 3