Given name: Ludwika Family name: Blum

 • NO
 • Female
 • Ludwika
 • Blum
 • Blumowa
 • From Warsaw
 • Jewish
 • Bliska przyjaciółka Sylwii Rzeczyckiej.
  Sylwia Rzeczycka wydobyła z magistratu blaszki ewidencyjne jej i jej syna Kazimierza, dzięki czemu mogli oni pozostać w swych własnych mieszkaniach. Mimo to Kazimierz Blum został aresztowany. Sylwia Rzeczycka pojechała z Ludwiką Blumową na żandarmerię ratować jej syna. Wyrzucono je, więc Sylwia wzięła p. Blumową do siebie na noc. Potem, mimo jej sprzeciwu, Blumowa wróciła do siebie, skąd zabrało ją gestapo.

 • Poles operations, help
 • Gestapo/gendarmerie, other help
 • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 312-315