Given name: Mozes Josef Family name: Bitter

 • YES
 • Male
 • Mozes Josef
 • Bitter
 • No
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Muranowska 12
 • Okopowa getto
 • Jewish
 • bad
 • in an apartment
 • Pochodził z rodziny religijnej. Miał dwóch braci, Mordechaja i Abranma. Był właścicielem kamienic m.in na Muranowskiej 12 i Zajęczej 9, współwłaścicielem łaźni na Muranowskiej. Ożenił się ze Krajndlą (Stefanią) Melman, miał z nią jedną córkę, Halinę Itę. W domu miał komplet naczyń koszernych dla rodziców. W 1941 r. został, razem z rodziną, wysiedlony z mieszkania na Okopową. Pracował w szopie grabarskim na Grzybowskiej. Postanowił wyjść z getta z rodziną. Najpierw wysłał na stronę aryjską córkę. Wyniósł ją w worku do szopu, a stamtąd odebrał ją Szwarocki, dozorca w jego kamienicy na Zajęczej 9. W testamencie, który napisał przed wysiedleniem, a córka dostała po wojnie, przekazał dom na Zajęczej 9 państwu Szwarockim, którzy w akcie notarialnym zobąwiązywali się zaopiekować się jego córką. Sam prawdopodobnie zginął w getcie. Córka przeżyła.

 • address, death, home owners