Given name: Moniek Family name: Alt

 • YES
 • Male
 • Moniek
 • Alt
 • przed 1915 r. ?
 • 1940/41 r.
 • getto warszawskie
 • No
 • Not in Warsaw
 • Łódź ul. nieznana
 • Radogoszcz; Warszawa ul. Nowolipie
 • Jewish
 • in an apartment
 • Starszy brat Mali Alt. Pucołowaty, z poczuciem humoru i dobrym sercem. Nigdy nie narzekał. Razem z rodziną trafił do obozu w Radogoszczy. Dzięki staraniom rodziny szwagra, udało im się wydostać. Jesienią 1940 r. przyjechali do Warszawy. Zamieszkał na Nowolipiu, razem z rodziną siostry. W Warszawie zrobił mu się wrzód pod pachą, który się nie goił. Jego stan się pogarszał, miał wysoką gorączkę. Postanowiono wrzód przeciąć. Prawdopodobnie wdała się sepsa, zmarł. Miał wtedy 25 lat.

 • in the ghetto
 • ill, housing, death