Zielna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Zielna
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • housing
  • Na Zielnej wynajął pokój na parterze David Nowakowski z żoną i córką.