Wołyńska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wołyńska
  • selekcja na Wołyńskiej
  • Na Wołyńskiej była selekcja, w której wzięli udział mieszkańcy bloku policyjnego.