Warszawa - pomoc dla Zofii Szymańskiej From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa - pomoc dla Zofii Szymańskiej
  • other help
  • Wiele osób w Warszawie pomagało Zofii Szymańskiej po jej wyjściu z getta w czasie I akcji.

  • Relacja Zofii Szymańskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 403- 404