Promyka From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Żoliborz
  • Promyka
  • 43
  • basement
  • Warsaw Uprising
  • housing
  • Jewish underground movement , contacts with other Jews , help from Jews
  • Piwnica w willi na Promyka 43, gdzie przez 6 tygodni ukrywało się, po powstaniu warszawskim, kilkunastu Żydów.