Piękna [mieszkanie znajomych Imre Barta] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Piękna [mieszkanie znajomych Imre Barta]
  • Ghetto Uprising, deportation
  • Poles operations, housing
  • children, housing assistence
  • Mieszkanie znajomych Imre Barta, u których czasami mieszkała Józefa Antoszewska (Józefa Barta).