Okopowa From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Okopowa
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • address
  • Mieszkanie do którego zostali przesiedleni Bitterowie.