nieznana [ruiny Toebensa] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nieznana [ruiny Toebensa]
  • Warsaw Uprising
  • contacts with other Jews
  • Po powstaniu warszawskim Szymon Rogoziński został z 9 innymi osobami w ruinach fabryki Toebensa w małym getcie.

  • Według Aliny Winawer był to schron pod piwnicami gmachu szkół Zgromadzenia Kupców na Prostej (Wywiad USC 16269 - Alina Winawer )