Nieznana From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • W kawiarni
  • on surface
  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • atmosphere, author, Intelligentsia, youth, Jewish police, services, around the author, everyday life, private life, Jews
  • Marek Rudnicki robi portret na prośbę oficera żydowskiej policji.

  • Cz. 2 filmu