NN From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Żoliborz
  • NN
  • Warsaw Uprising
  • death
  • Marian Merenholc vel Merenholz zginął w powstaniu warszawskim walcząc w stopniu porucznika Zgrup. A.K. Żywiciel, 30 września 1944 roku na warszawskim Żoliborzu.