Muranowska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Muranowska
  • 12
  • in an apartment
  • address
  • Mieszkanie rodziny Bitterów, w którym mieszkali jeszcze przed wojną. To była ich kamienica. Na dole mieściły się Łaźnie braci Bitter. Okna mieszkania wychodziły na pl. Muranowski.