Mochnackiego [mieszkanie pań Bogusławskich] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Ochota
  • Mochnackiego [mieszkanie pań Bogusławskich]
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising
  • housing
  • Parter solidnej dużej kamienicy, gdzie mieszkały panie Bogusławskie.