Misyjna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mokotów
  • Misyjna
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, before the war, in the Ghetto, deportation
  • Poles operations, housing
  • Mieszkanie rodziny Balickich, Jadwigi, Zygmunta i Heleny (Helena Balicka-Kozłowska).