Krasińskiego, IV kolonia From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • WSM ("Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa"- Warsaw Housing Cooperative), Żoliborz
  • Krasińskiego, IV kolonia
  • in an apartment
  • before the war, in the Ghetto
  • housing
  • Mieszkanie Tadeusza Brzezińskiego i Joanny z domu Landy na Krasińskiego, w kolonii IV.