Kiprów 5 From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Grochów
  • Kiprów 5
  • housing
  • housing assistence , with Aryan documents
  • Zenon Neumark przeprowadził się z Osowskiej na u. Kiprów.

  • s. 106