Kalisz From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • Kalisz
  • in an apartment
  • before the war
  • housing, private/everyday life
  • atmosphere , children, outside of Warsaw
  • Gdy wybucha wojna ojciec małej Haliny Czarnuszyn jest zmobilizowany do armii. Córka pierwszy raz widzi go w mundurze. Nie chce jechać do dziadków, chce być z ojcem.