Franciszkańska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Stare Miasto
  • Franciszkańska
  • 7
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • housing
  • Mieszkanie Lei Segał z domu Kaliskiej.