Folwark Księżowola From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Folwark Księżowola
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help, work
  • other help, long-lasting help, individual help , outside of Warsaw, work
  • W Folwarku Księżowola Witold Wróblewski, na prośbę syna właściciela Jerzego Górskiego, zgodził się i zaczął ukrywać 11-osobową żydowską rodzinę Janklów, którzy byli dzierżawcami sadów owocowych w tym folwarku.

  • 1