Foksal From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Foksal
  • Mieszkanie Janusza Minkiewicza i Jadwigi Gosławskiej
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help, private/everyday life
  • atmosphere , hosts, other help, individual help , one-off help, housing assistence , acquaintances
  • Felicja Wołkomińska przyjeżdża z Wilna do Warszawy, znajduje schronienie w mieszkaniu Janusza Minkiewicza.

  • str. 2