Filtrowa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Ochota
  • Filtrowa
  • Poles operations, underground activity
  • Polish underground movement , quarter/district
  • Na ul. Filtrowej mieścił się tajny lokal RPŻ.

  • Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 96