Falenica [dom Pawlickiej] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Falenica [dom Pawlickiej]
  • in an apartment
  • housing
  • contacts with other Jews
  • W domu pani Pawlickiej, w Falenicy w wynajętym pokoju mieszkała Sabina Greenberg (Blondowska) i jej siostra Ita Blondowska.