Falenica [dom Groszka] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Falenica [dom Groszka]
  • in an apartment
  • housing
  • Dom piekarza Groszka w Falenicy, w którym była jego piekarnia.