Chmielna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Chmielna
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto
  • Poles operations, housing, help
  • children, other help, stranger, long-lasting help, financial assistance, housing assistence , with Aryan documents
  • Mieszkanie Marii Kruszyńskiej na Chmielnej. Tam mieszkała Maria Borowska (Cecylia Braw).