Brwinów From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Brwinów
  • mieszkanie rodziców Cywińskiego
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • children, other help, long-lasting help, individual help , housing assistence
  • W mieszkaniu swoich rodziców Feliks Cywiński ulokował rodzinę Szacom. Małżeństwo z małym synkiem.