Bracka From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Bracka
  • 18
  • in an apartment
  • Mieszkanie pań Babińskich, Zofii (ur.1888), Danuty (ur. 1920) i Krystyny (ur. 1925).