Białostocka From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Białostocka
  • [fabryka]
  • deportation
  • work
  • work, with Aryan documents
  • Skład drewna między Białostocką a Ząbkowską, w którym pracował Marek Skorecki.