Żydowską Socjalną Samopomoc wobec cywilnej wła...

 • YES
 • Żydowską Socjalną Samopomoc wobec cywilnej władzy niemieckiej reprezentowała tzw. Krajowe Prezydium Żydowskiej Socjalnej Samopomocy (niem. skrót. J.S.S.). Prezydium to faktycznie pełniło tylko rolę reprezentacyjną i nie miało żadnego wpływu na codzienną działalność organizacji i instytucji związanych z Żyd. Socjal. Sam. Prezydium składało się z 7 osób: cztery z W-wy i 3 z Krakowa. Z W-wy: Michał Weichert- Prezes, Josef Jaszyński, adwokat Wielikowski i Beniamin Zabłudowski. Stosunki między Prezydium i władzami właściwej,,Samopomocy,, nie były najlepsze i zaostrzyły się, kiedy to Prezydium z dr. Weichertem na czele zaczęło, na żądanie cywilnych władz niemieckich, wywierać nacisk, by zlikwidować przedwojenne samodzielne żydowskie organizacje społeczne jak Centos, TOS, TOPOROL i inne. Przywódcy socjalnej samopomocy zdecydowanie przeciwstawili się tym tendencjom, dzięki czemu dopiero w listopadzie 1941r. formalnie zlikwidowano te organizacje. Nieformalnie działacze dalej, i to pod tymi samymi co poprzednio nazwami, prowadzili swoją działalność.

 • pierwsze tygodnie wojny
 • listopad 1941
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, Germans, ZSS
 • str.90-92
 • Related people:

  • Jaszuński Josif

   Inżynier. Przed wojną był dyrektorem Ortu w Polsce.Był znany z głębokiej znajomości statystyki i nauk przyrodniczych...

  • Wielikowski Gustaw

   A renowned Jewish attorney. In his youth he was a socialist, the activist of Socialist-Zionist party; later a territ...

  • Zabłudowski Beniamin

   Before the war was a merchant and a social activist in the circles supporting assimilation. A Judenrat member. Colla...

  • Weichert Michał

   He was a renowned director and theatrologist. Before the war he was the chair of the Jewish Artists Union and deputy...