Zakończenie sezonu w Teatrze Kameralnym - tour...

 • YES
 • Zakończenie sezonu w Teatrze Kameralnym - tourne po Polsce z przedstawieniem "Freuda teoria snów" - Katowice, Kenigshute etc. , Kraków, Lwów, utrudnienia dla Żydów w Polsce przedwojennej Tydzień przed wybuchem wojny spotykają w Iwoniczu Bałabana - nie wierzy w wojnę

 • lipiec 39
 • before the war
 • private life / daily life
 • actors, antisemitism, artists/writers
 • 21
 • Książka Turkowa nie jest sfiszkowana cała, jedynie fragmenty

 • Related people:

  • Turkow Jonas

   The author worked at Orla Street No. 6 in a committee, lived at Nowolipki Street No. 53 and was the head of the Coun...

  • Blumenfeld Diana

   the author's wife; she works as a clerk; performs at the Winter Help (PZ) action; she sang Lazowertowna's poem on sm...

  • Bałaban Majer

   A professor, Turkow's old friend. His daughter- lawyer Zofia Bialer was in charge of the Judenrat archives. He recom...